top of page

WAAM ULI Air Purifier
Projekt polskich inżynierów

Mając na uwadze powyższe inżynierowie Politechniki Śląskiej z Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania  Odpadów wydziału Inżynieria Środowiska i Energetyki oraz startupu WAAM stworzyli projekt własnego oczyszcza powietrza dedykowanego do szkół oraz szpitali. “ Inspiracją tego projektu były coraz to nowsze informacje nie tylko medialne ale również naukowe głoszące że tylko dobrze wentylowane pomieszczenie nie tylko w dobie pandemii Covid-19 ale również w trakcie sezonu grypowego czy smogowego, mogą poprawić nasz stan zdrowia. Wiele budynków jak szkoły czy szpitale nie posiadają odpowiedniej wentylacji, dlatego chcieliśmy zbudować urządzenie, które do takich obiektów mogłoby zostać zaadaptowane w szybki i niedrogi sposób.” dr inż. Artur Czachor (jeden z twórców urządzenia).

urzadzenie.png
ULI-logo.png

Wspólna praca uczelnianych inżynierów oraz absolwentów tworzących startup technologiczny WAAM zaowocowały stworzeniem oczyszcza powietrza WAAM ULI. Zbudowane urządzenie charakteryzuje się unikalną konstrukcją opartą o pulsacyjny przepływ powietrza w specjalnie zaprojektowanym kanale powietrznym. To innowacyjne rozwiązanie pozwoliło na wytworzenie się nielinearnego przepływu powietrza w miejscach gdzie znajdują się lampy UVC w technologii LED(zerowa emisja ozonu). Urządzenie wyposażone jest w dwa wysokowydajne wentylatory dzięki czemu uzyskuje przemysłowe parametry wydajności na poziomie 1250 m3/h a to wszystko zasilane niskim napięciem. Dodatkowo inżynierowie Politechniki Śląskiej wyposażyli WAAM ULI w czujnik foniczny wykrywający hałas na szkolnych korytarzach, dzięki takiemu rozwiązaniu urządzenie wie że uczniowie w danym momencie mają przerwę i przebywają na szkolnym korytarzu, w następstwie oczyszczacz włącza tryb maksymalnych obrotów w celu filtracji powietrza. Prócz wielu opcji konfiguracji pracy uzależnionych od środowiska, maszyna posiada również dedykowane wloty, które pozwalają na pobieranie świeżego powietrza z zewnątrz a następnie oczyszczaniu go dzięki filtrom HEPA h13.  Badania nad efektywnością działania oczyszczacza powietrza WAAM ULI wykazały, że eliminował on cząstki aerozolu bakteryjnego obecne w powietrzu pomieszczenia edukacyjnego, średnio o 52% (początkowa wartość stężenia aerozolu bakteryjnego – przed uruchomieniem urządzenia oczyszczającego powietrze - wynosiła 467 CFU/m 3 , a po jego zastosowaniu wartość ta obniżała się, wynosząc 227 CFU/m 3 ). Uzyskany wynik redukcji stężenia cząstek mikrobiologicznych jest wyższy od wyniku otrzymanego w trakcie 6-miesięcznych badań prowadzonych w obiektach na terenie Górnego Śląska, gdzie średnia wartość redukcji aerozolu bakteryjnego uzyskana poprzez działanie oczyszczacza powietrza wynosiła 18%, a jej wartość maksymalna oscylowała w granicach 26%. W badaniach efektywności działania oczyszczaczy powietrza prowadzonych na sali wykładowej jednej ze śląskich uczelni wyższych, odnotowano 25% spadek wielkości stężenia aerozolu bakteryjnego. Z kolei, w mieszkaniu zlokalizowanym na terenie Górnego Śląska redukcja stężenia aerozolu bakteryjnego wynosiła średnio 18%. Zatem, w każdym z analizowanych przypadków uzyskany wynik efektywności działania zastosowanego oczyszczacza powietrza był znacznie niższy od wyniku uzyskanego przy wykorzystaniu urządzenia oczyszczającego powietrze WAAM ULI. Dzięki współpracy z Fundacją Novis Plus jedno z urządzeń zostanie zainstalowane w Szpitalu Klinicznym nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu. Natomiast drugie urządzenie będzie nagrodą do wygrania w organizowanym konkursie pro szczepiennym, w którym przewidziane są także inne nagrody dla uczestników.

Media o projekcie

bottom of page