top of page
FE_POPW_poziom_pl-1_rgb.png
Wprowadzenie na rynek zaawansowanego technologicznie
sortera odpadów WAAM w wersji indoor

Tytuł projektu

ikony.jpg

Nazwa beneficjenta

Wartość projektu

Wkład Funduszu Europejskiego

Wojewódzctwo

Program

Działanie

Fundusz

Perspektywa

WAAM Sp. z o.o
1 244 760 PLN
860 200 PLN
lubelskie
Program Operacyjny Polska Wschodnia
1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej​
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014-2020
Cele projektu

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek sortera odpadów WAAM NEO RECYCLER charakteryzującego się innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi i nowatorskim pomysłem na zachęcenie konsumentów do deponowania odpadów. Sorter pozwoli na wymianę zużytych opakowań na wirtualną walutę, która z kolei będzie mogła zostać wykorzystana w świecie wirtualnym (w grach na urządzenia mobilne) lub realnym (np. kupony zniżkowe na zakupy).

 

Celem projektu jest rozwinięcie działalności biznesowej startupu w województwie lubelskim w oparciu o innowacyjny sorter odpadów WAAM NEO RECYCLER łączący w sobie zaawansowane technicznie rozwiązania z unikalnym podejściem marketingowym, opierającym się na powiązaniu sortowania odpadów z szeroko pojętą rozrywką. Nowy produkt jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych w oparciu o wsparcie dotacyjne udzielone w ramach Poddziałania 1.1.1 POPW, a wdrażany model biznesowy wypracowany został w fazie inkubacji przedsięwzięcia ze wsparciem Wschodniego Akceleratora Biznesu.

Planowane efekty

Rezultatem przedsięwzięcia będzie wprowadzenie na rynek polski nowego sortera odpadów oraz dodatkowych usług świadczonych z jego wykorzystaniem, co będzie odpowiedzią Spółki na rosnące zapotrzebowanie rynkowe związane z planowanym wprowadzeniem w Polsce systemu kaucyjnego i zwiększającym się zainteresowaniem społeczeństwa skutecznym gospodarowaniem odpadami.

Okres realizacji

01/01/2021 - 30/06/2022

PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia oś priorytetowa

1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie

1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów poddziałanie

1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

perspektywa 2014 - 2020

 

 

Nr Naboru POPW.01.01.02-IP.01-00-001/19

FE_POPW_poziom_pl-1_rgb.png
bottom of page