Zespół

Nasz zespół

Naszą siłą jest nasz zespół

Dr inż. Artur Czachor od 2012 roku zajmuje się projektowaniem oraz budowaniem automatycznych sorterów odpadów na politechnice śląskiej w Katedrze Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów na wydziale Inżynieria Środowiska i Energetyki ( studia dzienne magisterskie oraz doktoranckie). W 2012 roku zbudował tak zwany czujnik sprężystości (do procesów automatycznego sortowania odpadów), który następnie został opatentowany przez Politechnikę Śląską. Patent ten został sprzedany przez Politechnikę Śląska w 2013 roku a następnie w 2014 roku wdrożony (Patent Nr 223801 pt: ,,Sposób separacji i separator zwłaszcza odpadów”). Dodatkowo dr inż. Artur Czachor posiada w swoim dorobku naukowym dwa zgłoszenia patentowe dotyczące automatycznych sorterów odpadów (nie związane ze zgłaszanym pomysłem), oraz liczne publikacje jak również udział w konferencjach naukowych. Od 2012 roku dr inż. Artur Czachor prowadzi własną działalność gospodarczą zajmującą się produkcją identyfikacji wizualnej firm, tak zwana produkcja reklamy zewnętrznej świetlnej. Dodatkowe umiejętności zdobywane przez lata takie jak znajomość oprogramowania cad do projektowania maszyn oraz korzystanie z technologii druku 3d, umożliwiła mu zaprojektowania szerokiego wachlarza urządzeń związanych nie tylko z gospodarka odpadami.

Dr inż. Magdalena Bogacka – ma na koncie uczestnictwo w wielu projektach naukowo-badawczych związanych ściśle z gospodarką odpadami i nowoczesnymi technologiami. W ramach pracy na uczelni uczestniczyła w projektach takich jak: STARTER Zbuduj swój start’up finansowany przez Innoenergy, GEKON finansowany przez NCBiR, Energy Challenge Ground – projekt energetycznej nakładki do gry Minecraft, (odnawialne źródła energii, paliwa kopalne, zaimplementowanie wskaźników efektywności różnych źródeł, scenariusz gry), na zlecenie InnoEnergy oraz w projekcie PBS finansowany przez NCBiR, projekt GROSSMINE. Jeszcze jako studentka brała udział również w projektach związanych nowymi technologiami w przerobie odpadów ZSEE, w Instytucie Metali Nieżelaznych, gdzie odbyła 11 miesięczny staż. Posiada akredytację z zarządzania dużymi projektami z metodyki zarządzania projektami na dwóch poziomach PRINCE2 Foundation i Practicioner. Brała udział w wielu kursach i szkoleniach związanych z branżą i ma na koncie również kierowanie własnymi projektami.

Wojciech Litwin – Full stack developer and solution achitect w technologi .net. Wojtek ma ponad 10 lat doświadczenia w pracy w dużych projektach informatycznych. Jest architektem wielu rozwiązań w takich systemach jak OSOZ czy system informatyczny NFZ. Posiada on doświadczenie w budowaniu i prowadzeniu zespołów deweloperskich. Jego doświadczenie i umiejętności potwierdzają liczne certyfikaty (z dziedziny programowania jak i zarządzania), takie jak: – Microsoft Certified Solutions Expert: Cloud Platform and Infrastructure – Microsoft Certified Technology Specialist: Architecting Microsoft Azure Solutions – MCSD: App Builde – PRINCE2® Foundation Certificate in Project Management – Professional Scrum Master I – AgilePM® (2014) Agile Project Management Practicioner.

Andrzej Korczyński – Project leader and solution designer. Posiada on rozległe doświadczenie w pracy z klientem, co przekłada się na dobre zrozumienie potrzeb biznesowych. Andrzej jest full stack developerem z ponad 8-letnim doświadczeniem w technologii ASP.NET. Praca Andrzeja koncentruje się na dostarczeniu produktu do klienta końcowego i wspieraniu jego zespołu deweloperskiego. Andrzej ma również doświadczenie w pracy jako scrum master, pracując w kilku projektach (np projekty dla NFZ).