Dla gmin i miast

WAAM City

Oferta dla gmin i miast

Produkt kierowany jest do urzędów miast i wszystkich jednostek publicznych, odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami w mieście. Wnikliwa analiza rynku wskazała, że to właśnie Urzędy powinny zająć się problemem zagospodarowania odpadów w mieście, a obecnie prawo wymusi na nich osiągnięcie narzuconych poziomów recyklingu. Firma WAAM jest idealną szansą aby wykonać ten plan. Za pomocą odpowiednio zaprojektowanego i wykonanego systemu sortowania odpadów gminy będą mogły zwiększyć stopień efektywności procesu recyklingu (np. miasto Rybnik boryka się z problemem odzysku butelek szklanych). Sorter w swojej innowacyjności dodatkowo wyposażony jest w dedykowaną aplikację, która umożliwia wymianę wirtualnej waluty na bilety do komunikacji miejskiej, darmowych wejściówek na pływalnie miejskie i inne obiekty miejskie. Pozwoli to na propagowanie ekologicznego trybu życia mieszkańców miasta. Oferowanie w aplikacji gier pozwoli wybranej gminie na prowadzenie szeroko zakrojonej edukacji ekologicznej wśród najmłodszych.